Kontakty

DOSTUPNE FINANCE

E-mail: info@dostupne-finance.cz

 

Zprostředkovatel pracuje jako vázaný zástupce pro společnost CFIG CREDIT a.s ico 09433635., která je vedena jako samostatný zprostředkovatel.

www.cfigse.com

 Na níže uvedeném odkazu informace o registraci  Jana Moravce u ČNB jako vázaného zástupce CFIG CREDIT

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=1768212&p_VER_ID=1000&p_DATUM=01.07.2021&p_ROL_KOD=147